Bölgenin Teknoloji Üssü Düzce Teknopark

Bölgenin Teknoloji Üssü Düzce Teknopark
, Dijital
Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, Teknopark’ın kuruluşu, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bölgeye sunduğu hizmetler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

KURULUŞ

Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, 1 Ekim 2010 tarihinde 27716 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu, yerel yönetim ve Düzce’de faaliyet gösteren özel sektörün sahiplendiği geniş katılımlı 32 ortakla kurulduğunu ve 1 Nisan 2011 tarihinde 32 ortakla birlikte resmi olarak faaliyete geçtiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, kurucu ortakları arasında Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, ODTÜ Teknokent, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Organize Sanayi Bölgesi ve 25 yerel sanayi kuruluşunun temsilcilerinin bulunduğunu söyledi.

GELİŞİM

Düzce Teknopark’ın gelişimi ve başarılarıyla ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Şahin, “Düzce Teknopark olarak 2011 yılında faaliyetlerine başlamış, henüz yeni sayılabilecek fakat hedefleri ve gelişme potansiyeli yüksek bir Teknoloji Geliştirme Bölgesiyiz. Çevre illerdeki nüfusun 26 milyonu geçtiği bir bölgede faaliyet göstermekteyiz. Düzce Teknopark bu hızlı gelişme isteğini istatistiklere de yansıtmıştır. Öyle ki, 2011 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri endeksinde 17,93 puanla 30. sırada yer alırken, 2012 endeksinde ise 6 sıra birden yükselerek 32,22 puanla Türkiye genelinde 53 teknopark arasından 24. sıraya yükselmiştir. Zirve tırmanışına devam eden Düzce Teknopark; 2013 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endeksinde ise 41.369 puanla 5 sıra daha yükselerek 19. sıraya çıkmıştır. Ayrıca “2011-2012 yılından sonra faaliyete geçen Teknoparklar” arasında “En İyi Teknopark” seçilerek, 41.369 puanla 1. sırada yer almıştır.” sözleriyle Düzce Teknopark’ın birçok teknoparkı geride bırakarak kısa zamanda büyük bir başarıya imza attığının altını çizdi.

 

LOKASYON

Düzce ilinin konum olarak Türkiye’nin iki büyük metropolü İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında yer aldığını belirten Özkan Şahin, çevresinde 26 milyon nüfusu olan bir bölgede bulunan Düzce Teknopark’ın önemli ulaşım arterlerine yakınlığı ile dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

FİZİKİ YAPILANMA

Teknopark’ın fiziki yapılanmasından bahsederek sözlerine devam eden Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce Teknopark’ın şu anda 1000 m² kapalı alana sahip geçici İnkübasyon Merkezi’nde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Ayrıca Düzce Teknopark’ın girişimci firmalara sunabileceği üç farklı lokasyonda arazisinin mevcut olduğunu belirten Şahin, bunlardan birincisinin geçici İnkübasyon Merkezi’nin de bulunduğu Düzce Üniversitesi yanındaki arazide yer aldığını, ikincisinin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, üçüncü ve en büyük arazinin ise Ankara – İstanbul TEM otoyolu yanında bulunduğunu ifade etti.

   

 Özkan Şahin, “Düzce Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ve bölgenin gelişmesinde büyük katkı sağlayacak olan Düzce Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3 ve 4 numaralı alanlarına ilişkin imar planları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Söz konusu bölgenin imar planının onaylanmasını müteakip projesi tamamlanan 10.000 m²’lik yeni ve modern bir binaya kavuşacak olan Düzce Teknopark, prefabrik yapı ve kısıtlı imkanlarla elde ettiği başarılarına başarı katarak bölgeye ve ülkeye katma değer üretmeye devam edecek ve Üniversitemizin Değer Üreten sloganına yakışır faaliyetlerde bulunabilecektir.” dedi.

MEVCUT DURUM 

Şu anda % 95 doluluk oranı ile çalışan Düzce Teknopark A.Ş’nin bünyesinde 1 adet yabancı firma, 4 adet yerli girişimci, 9 adet akademisyenler tarafından kurulan firma ve 1 akademisyen ortaklı firma bulunduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şahin,  bu firmaların sektörel dağılıma göre yazılım ve bilişim, inşaat, kimya, medikal-biyomedikal ve telekomünikasyon alanlarında faaliyette bulunduklarını belirtti. Düzce Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren firmalarda toplam 30 Ar-Ge personelinin görev aldığını söyleyen Şahin,  bu kısa dönemde Teknopark’ta 61 Ar-Ge projesi yürütüldüğünü ifade etti.

Teknopark’ın satış, ihracat ve vergi teşvikleriyle ilgili bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, “2015 yılı rakamlarına göre 7.400.000 TL’ye ulaşan iç satış ve ihracat tutarı bulunan Düzce Teknopark A.Ş bu satış hacimlerine ulaşırken, bünyesinde yer alan firmalar, devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarından toplamda 1.000.000 TL Ar-Ge teşviki almıştır. Devlet tarafından sunulan vergi muafiyeti ise 1.100.000 TL’dir. Firmaların toplam Ar-Ge gideri ise 3.700.000 TL olmuştur.” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE BAĞLANTISI

Düzce Üniversitesi ile Düzce Teknopark arasındaki bağlantı ve yapılan ortak çalışmalardan da söz eden Özkan Şahin, Düzce Üniversitesinin imkanlarını, Düzce Teknopark bünyesinde yer alan girişimci firmalara sunmasının çok önemli olduğunu belirterek Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ile Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’yle (TTO) gerçekleştirilen protokollerin diğer önemli gelişmeler olduğunu sözlerine ekledi. Şahin, “Bu protokollerle Düzce Teknopark bünyesinde yer alan firmalar, Düzce Üniversitesinin gerek fiziki gerekse insan kaynağı anlamındaki imkanlarından yararlanabilmektedirler. Bu ortaklıklar sayesinde gerçekleştirilen projelere akademik destek daha hızlı sağlanabilmekte, böylece söz konusu projeler daha sağlam temelli olabilmektedir. Bunların bir sonucu olarak şu anda Düzce Teknopark’ta 9 akademisyen firması ve 1 akademisyen ortaklı firma mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE DESTEK

Düzce Teknopark’ın kuruluş çalışmaları sırasında yol haritasını ve stratejik planını belirlemek adına Türkiye’de ilk defa, Düzce Üniversitesinin daveti üzerine ülkemize gelen Stanford Research Institute (SRI) yetkilileri ile “Düzce Teknopark Stratejik Yol Haritası Çalıştayı” düzenlendiğini belirten Şahin, çalıştayla Düzce’nin kalkınmada öncelikli alanları belirlenerek rapor haline getirildiğini sözlerine ekledi.

Düzce Teknopark’ın girişimcilere teknik ve fiziki destek vermek amacıyla Düzce Teknopark bünyesinde Özyeğin Üniversitesi ile ortaklaşa Düzce Teknopark Girişimci Merkezi’nin açılmasına yönelik protokol imzaladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şahin, bu kapsamda Düzce Teknopark Girişimci Merkezi’nin faaliyetlerine başladığını ve Merkez sayesinde bölgemizde faaliyet gösteren girişimcilere teknik ve akademik destek sağlandığını ifade etti.

TÜBİTAK desteği ile faaliyetlerine başlayan Düzce Teknopark’ın 2016 yılında gelişimlerine bir yenisini eklediğini belirten Özkan Şahin, TÜBİTAK tarafından Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulmasını desteklemek amacıyla 1601 Destek Programı kapsamında açılan “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması 2015 Yılı Çağrısı”  ile desteklenmeye hak kazandığına dikkat çekti. 1601 Destek Programı çerçevesinde iki yıl süre ile 1.000.000 TL destek almaya hak kazanan Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin, bölge sanayicisinin ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda akademisyenlerimizin proje bazlı çalışmalarının artırılmasına katkı sağlayacağını da vurguladı.

DÜZCE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, DÜZCE TEKNOPARK ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNE BAŞLADI!

Faaliyetlerine 2016 yılı Nisan ayında başlayan Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Düzce TTO); 1 doktora, 1 yüksek lisans, 3 lisans dereceli olmak üzere 5 tam zamanlı destek uzmanından ve Düzce Üniversitesi akademik personeli danışmanlardan oluştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şahin, “TÜBİTAK’ın 2015 yılı 1601 çağrısına yönelik; Düzce Üniversitesi TTO Koordinatörlüğü, Düzce Teknopark A.Ş. uzmanları ve değerli akademisyenlerimizin hazırladığı proje başvurusu, TÜBİTAK’ta TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu’nun çeşitli üniversite ve teknopark yöneticilerinden oluşturduğu panel önünde, 3 Mart 2016 tarihinde savunulmuş ve desteklenmeye değer görülen 7 TTO’ dan biri olmuştur.” dedi.

Proje kapsamında Proje Yürütücüsü olarak istihdam edilen Dr. Aslı Astarcı, proje detayları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Dr. Astarcı, TTO Faaliyetlerinin; Modül-1’de Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri, Modül-2’de Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler, Modül-3’te Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri, Modül-4’te Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ile Modül-5’te Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri şeklinde gerçekleştirileceğini belirterek tüm modüllerin birbirine bağlı ve çıktıları ile birbirini besler şekilde çalıştığını belirtti.

Düzce TTO’nun, yalnızca Düzce Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine değil, Düzce başta olmak üzere bölgedeki sanayicilere, KOBİ’lere, OSB’lere, Ar-Ge Merkezlerine ve teknolojik iş fikri sahibi girişimci adaylarına da hizmet verdiğini ifade eden Astarcı,  TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, MARKA vb. destek mekanizmalarına ait projelerin yazılmasına destek olma, üniversite ve sektörden proje ortağı bulma, patent başvuruları için fon sağlama ve proje çıktılarının ticarileştirilmesine yönelik lisanslama çalışmaları yürüten Düzce TTO’nun, yeni proje başvuruları ile ekibini büyütme hedefi taşıdığının altını çizdi.

DÜZCE TTO MAYIS-HAZİRAN AYI FAALİYETLERİ

Düzce TTO’nun faaliyetlerinden de bahseden Dr. Aslı Astarcı, 27 Mayıs-8 Haziran 2016 tarihleri arasında Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri kapsamında Düzce Üniversitesi’nin 5 Araştırma Merkezi, 10 Fakültesi, 2 Yüksekokulu ve 9 Meslek Yüksekokulu’nda toplam 215 akademisyenin katılımı ile tanışma toplantısı düzenlediğini söyledi.

Bu toplantılar sonucunda iki aylık gibi kısa bir sürede Düzce TTO personelinin; Düzce Üniversitesi akademik personeline ait 8 adet Ulusal Patent başvurusu yapılmasına ve 5 adet TÜBİTAK Proje başvurusu hazırlanmasına destek vermek üzere çalışmalara başladığını ifade eden Astarcı, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin, tüm Türkiye’den katılımcılara açık olmak üzere düzenleyecekleri Proje Yazım Eğitimleri için de TTO desteği ile başvuru hazırlandığını söyledi.

Ayrıca, Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetleri çerçevesinde Düzce İlinde faaliyet gösteren üretim tesisleri ile toplantılar gerçekleştirilerek ortak proje çalışmalarına başlandığını vurgulayan Dr. Astarcı, TÜBİTAK’a Haziran ayında başvurusu gönderilen 2.6 Milyon TL’lik bir Sanayi Ar-Ge projesi (1501) için danışmanlık sözleşmesi imzalandığına ve 2 yeni 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği projesi için ön çalışmalara başlandığına dikkat çekti.

Bunların yanı sıra, Gebze Teknik Üniversitesi TTO ile ortak çalışmalar yürütme amaçlı İşbirliği Sözleşmesi imzalandığını ve Kocaeli TTO ve ATA TTO (Atatürk Üniversitesi) ile de dayanışma içinde eğitim ve çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.

Düzce TTO’nun, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olma amacıyla TÜBİTAK’a 3 yıllık bir proje başvurusunda bulunduğunu dile getiren Astarcı,  projenin desteklendiği takdirde 2016 Ağustos ayından itibaren Bireysel Genç Girişimci (BİGG) olarak adlandırılan programla 3 yıl boyunca girişimci adaylarına tamamen ücretsiz eğitim, mentörlük ve danışmanlık verileceğini söyledi.  “DÜZCE TTO BİGG D-81” isimli proje için, Bolu Teknokent , Sakarya Teknokent, Adaptto kuruluşlarından, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, Düzce Organize Sanayi Bölgesi yönetiminden ve Düzce Üniversitesi’nden girişimci adaylarını Düzce TTO’ya yönlendirmek ve ortak etkinlikler düzenlemek üzere destek mektupları alındığını ve projenin kabul edilmesiyle bölgenin girişimci merkezi haline gelerek katma değeri yüksek projelerin destekleneceğini ifade etti.

Dr. Aslı Astarcı, Düzce TTO’nun 2016 Ağustos ayından itibaren yeni web sitesi www.duzcetto.com adresinden güncel eğitimler, etkinlik ve proje çağrı duyuruları ile araştırmacılara ulaşmayı hedeflediğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Ayrıntılı bilgi için:

Düzce Teknoloji Transfer Ofisi, Düzce Teknopark A.Ş.  

Orhangazi Mahallesi Teknopark Sokak No:2 / Z1 Merkez / DÜZCE 

tto@duzceteknopark.com.tr teknopark@duzce.edu.tr  Tel: (0380) 542 15 00 / 4905, 4906

Facebook Yorumları

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...