Tarihimiz Yeniden Canlanıyor

Tarihimiz Yeniden Canlanıyor
, Kültür Sanat
Düzce’nin tarih, kültür ve sanat yönlerini araştırmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Uluslararası Düzce Konuralp Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu başarıyla tamamlandı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Türkiye Belediye Başkanlar Birliği ve DAMER tarafından katkı ve destek verilen ‘ 2’inci Uluslar arası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu’nda’ Düzce her yönü ile alındı. Tarih, kültür ve sanatın ele alındığı  57 konu başlığı 14 oturumda değerlendirildi. Oturumlarda 94 konuşmacı bildirilerini sundu. 

Sempozyumda açılış panelinin ardından iki gün boyunca A ve B salonlarındaki oturumlarda şu konular değerlendirdi: “Türklerin Göçü ve Türk Nüfusu”, “Rus kaynaklarında Kuzey Kafkasya Halklarının Osmanlı Devletine göçü”, “Bulgaristan Türklerinin dünü bugünü yarını”, “Mübadele”, “Tarih Boyunca Türkiye’ye Sığınan Arnavutlar”,  “Düzce’de Eski Türk İnançlarının Bir Devamı: “Ölü Aşı” Geleneği”, “Düzce Yöresinde  (Konuralp, Musababa, Suncuk) Doğum ve Çocukluk Çağı ile İlgili Bazı Geleneksel Uygulamalara Etnolojik Yaklaşım”,  “Düzce’deki Farklı Etnik Grupların Halk Hekimliği Uygulamaları”,  “ Düzce’de Düğün Sonrası Bir Uygulama: Varma-Gelme”, “Düzce Halk Kültüründe Yumurta ile İlgili İnanış ve Uygulamalar”, “Düzce’ye Göçlerde Yaşanan Problemler ve Tespitler”, “Düzce ve Yakın Çevresi Halk İnançları Kültüründe Atlı Göçebe Bozkır Medeniyetinin İzleri”, “ Osmanlı Döneminde Ordu’dan Düzce’ye Göçler”,  “Düzce’deki Laz Köylerinin Göç Serüvenleri”, “Hayat Tarzları ve İnançları Bakımından Düzce’deki Romanlar”,  “Düzce İmam Hatip Lisesi”, “Kur’an Eğitimi ve Öğretiminde Bir Ekol. Düzceli Hafız Hasan Şen”, “Düzce’nin Eğitim ve Manevi Mimarlarından Bir Demet”, “Düzce Ağzı Fonolojisinin Ana Hatları”, “Düzce İli Geleneksel Muhacir Kadın Giysilerinin İncelenmesi: Hasanağa Köyü Örneği”, “Düzce İli Geleneksel Karadeniz Kıyafetlerinin İncelenmesi”, “Konuralp Antik Tiyatro 1.Derece Arkeolojik Sit Alanının Mekânsal Analizi”, “Osmanlı Devlet Kayıtlarında Üskübü Asar-ı Atikasi”, “Düzce’de Kaybolmaya Başlamış Meslekler ve Temsilcileri”, “Bir Orman Köyünün Göç Serüveni: Akçakoca Kurugöl Köy”, “Osmanlı Bürokrasisinde Düzceli Devlet Adamları”, “Düzceli Bilim Adamı Prof. Dr. Osman Nedim Tuna ve Türk Halk Kültürüne Katkıları”, “Düzce’de Bir Şair: Naili (Nail Niyazi Sayılgan)”, “Düzce’de Kültürüne Katkı Veren İki Değerli Şahsiyet: Mustafa Aldaş ve Erdoğan Ayan”, “Efteni Gölü ve Gölden Kaynaklı Kültürel Hayat”,  “Düzce’deki Kültürel Çeşitliliğin Konut Bahçesindeki İzleri”, “Düzce’nin Müteferrikası Bedrettin Maradit’in Düzce Postası Üzerinden Düzce’de Kültür, Sanat ve Edebiyat İzleri”,  “Bedri Bozdemir’in Romanları ve Düzce”, “Düzce’de Fındık Üretimi”,  “Düzce’de Spor Tarihine Bir Bakış”,  “Düzce’de At Yarışları”,  “Düzce ve Çevresinin Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otları ve Besin Öğesi Değerleri”,  “Düzce İli El Yapımı Tüfek Üretim Teknikleri Ve Silah Üzeri Süslemeleri”,  “Düzce’de Yaşatılan Geleneksel El Sanatları ve Temsilcileri”,  “Düzce’de El Sanatları Konusunda Düzce Halk Eğitim Merkezi’nin Çalışmaları”,  “Konuralp 1825-1826 Parsellerdeki Tescilli Konutların Mekân Kullanımı Açısından İncelenmesi”,  “Osmanlı Arşivlerinde; Düzce Demiryolu Neden Yapılmadı”,  “Belgeler Işığında 1899 Düzce Yangını”, “Tembot Keraşev’in Betimlemelerinde Düzce Şehrinin Güzellikleri”,  “Düzce İli Botanik Tarihi Araştırmaları”, “Düzce Yemek Kültürü”,  Düzce Yöresinin Tarih Kaynakları Olarak Mezar Taşları”, “Düzce’de Sözlü Gelenek İçerisinde efsane İzleri”,  “Düzce’de Farklı Kültürlere Ait geleneksel Mimariden Bazı Örnekler”, “Resmi Belgelere Göre Düzce Şehitleri Üzerine İstatistikî Bir İnceleme (Çanakkale Şehitleri Örneğinde)”, “Gölyaka Çevresinde Konuşulan Gürcücenin Dil (Sesbilim ve Biçimbilim) Özellikleri Bakımından Modern Gürcüce ile Genel Farklılıkları”,  “Düzce Gürcülerinin Sözlü Edebiyatlarında Dua Örnekler”,  “Türk-Gürcü Edebi İlişkileri Üzerine”, Nato AKHALAİA” Kartveluri (Güney Kafkasya) Dillerinin Dilbilimsel ve Sosyodilbilimsel Yönleri”,  “Çeraşe Tembot’un Eserlerinde Çerkes Tarihine Bağlı Ulusal Karakterin Düzce’deki Çerkeslerin Kültürleriyle İlişkilendirilmesi”,  “Düzce-Mayop Adige Ortak Kültürünün Özellikleri”,  “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Düzceli Çerkezlerde Evlilik ve Kadın Erkek Rol Algıları”, “Düzce’de Çerkeslerin ve Abazaların İskânı ve Yeni Kurulan Yerleşimler” Sempozyumdaki tebliğ ve bildiriler ile değerlendirmeler Düzce belediyesi tarafından kitap haline getirilecek. 

Oturumlar sonunda Türk Kültürüne, Diline ve Tarihine hizmet nedeniyle katılımcılardan Prof. Dr. Fikret Türkmen’e, Prof. Dr. Enver Konukçu’ya, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na, Prof. Dr. Mustafa Keskin’e, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na, Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş’e ve sempozyuma katkı veren akademisyen ve diğer konuşmacılara plaket ve sertifika takdim edildi.

Facebook Yorumları

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...