Enerjinin Var Olduğu Her Yerde Aksadergaz

Enerjinin Var Olduğu Her Yerde Aksadergaz
, Sektörel
Düzce’de 2005 yılında yatırımlara başlayan ve kısa sürede hemen hemen kentin dört bir yanına doğalgaz ulaştıran DERGAZ, 2016 yılı sonu itibariyle yatırım düzeyini %86 oranında tamamlayacak.

DERGAZ Bölge Müdürü Mustafa Doğan,  Düzce’ye yaptıkları yatırımla ilgili bilgiler vererek,  11 yıldır yapılan çalışmaları anlattı. 

 %9 ORANINDA İMAR PROBLEMİNDEN YATIRIM YAPAMADIK

Düzce’ye ilk gazı 30 Kasım 2005’te verdiklerini belirten DERGAZ Bölge Müdürü Mustafa Doğan, “Düzce ,Konuralp, Kaynaşlı, Kdz Ereğli, Alaplı ve Gülüç şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinin Doğalgaz Dağıtım ihalesi 2004 yılında alınmıştır. Şirketimizin kurulması ile birlikte 2005 yılında yatırım çalışmalarına başlanmış ve 30/11/2005 tarihinde Düzce bölgesine ilk gaz verme işlemi  gerçekleştirilmiştir. Düzce ilindeki Lisans bölgemiz 2006 yılında Beyköy, Cumayeri, Gümüşova İlçeleri,2010 yılında Çilimli ve Akçakoca ilçeleri 2014 yılında ise Gölyaka ilçesinin  dahil edilmesiyle genişlemiştir. Yatırım çalışmalarına başladığımız 2005 yılından 2016 yılı sonuna kadar 121 km çelik hat,785 km polietilen hat,353,5 km  servis  hattı,22.977 adet binaya servis kutusu montajı yapılmış olacaktır. Yine gaz arzını ve sürekliliğini sağlamak amacıyla şehrin belli bölgelerinde 27 adet basınç düşürme istasyonu kurularak devreye alınmıştır. Yatırım çalışmalarının başladığı günden bu güne kadar genişleme bölgelerimiz dahil 2016 yılı sonu itibari ile yatırım düzeyimiz %86 oranında tamamlanacaktır.%9 oranında imar probleminden %5 oranında ise yeni imar alanına dahil olan bölgelerde yatırım yapılamamıştır” dedi.

 

KADASTRO YOL BULUNAN HERYERE GAZ SAĞLARIZ

İmar veya kadastro yol bulunan her alana gaz arzı sağlayabilecek şebekelerinin mevcut olduğunu belirten Doğan, “Düzce Şehrinde OSB‘lerde ve muhtelif yerlerde bulunan birçok sanayi tesisine gaz arzı sağlanmıştır. Şehrimizde sanayi tesislerine ulaşılabilecek imar veya kadastro yol bulunması halinde gaz arzı sağlayabilecek şebekemiz mevcuttur. Düzce şehrinde doğalgaz talebinde bulunan ve mevzuat gereği yükümlülüklerini yerine getiren tüm sanayi tesislerine gaz arzı sağlanmıştır” dedi.

 

AMACIMIZ DOĞALGAZ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAKTIR

Doğalgaz Kullanımını teşvik etmek için münferiden yapılacak bir çok dağıtım hattının maliyetlerinin DERGAZ tarafından karşılandığını belirten Doğan, “Şirketimizin kuruluş amacı Doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yapmak ve doğalgaz dağıtımını yaygınlaştırmaktır. Bu kapsamda birçok potansiyel doğalgaz kullanıcısının doğalgaza geçişini kolaylaştırmak için münferiden yapılacak bir çok dağıtım hattımızın maliyetleri şirketimizce karşılanmakta ve yapılmaktadır” dedi. 

 

2 OSB’DE DE DOĞALGAZ KULLANILIYOR

Beyköyde bulunan 2 OSB’de de doğalgaz kullanıldığını belirten Doğan, “Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize sanayi bölgesine 2008 yılında, 2.organize sanayi bölgesine ise 2009 yılında gaz arzı sağlanmıştır. Bu tarihlerden itibaren her iki Organize sanayi bölgesinde de doğalgaz kullanımına başlanmıştır” dedi.

 

SANAYİ TESİSLERİ DOĞALGAZI TERCİH EDİYOR

Elektrik ve Güneş enerjisi  kullanan bir çok sanayi tesisinin sonunda doğalgazı tercih ettiğini belirten Mustafa Doğan, “Ülkemizde doğalgazın diğer yakıtlara nazaran daha ucuz bir yakıt olduğu aşikardır. Ancak maliyet anlamında bir karşılaştırma yapmamız mümkün değildir. Bölgemizde diğer yakıtları kullanan bir çok sanayi tesisinin doğalgazı tercih etmesi bunun göstergesidir” dedi. 

 

 YENİ MAHALLELERE DAĞITIM YAPACAĞIZ

Günden güne büyüyen ve sınırları genişleyen Düzce Merkezde mücavir alan içine alınan ve doğalgazın girmediği yeni mahalleler için yatırım çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, “ Düzce bölgesinde merkez, Kaynaşlı ve Konuralp’ten oluşan lisans kapsamımız diğer ilçelerinde dahil olmasıyla genişlemiştir. Ayrıca belediye sorumluluk alanları da bu süre zarfı içerisinde artmıştır. Lisans ve belediye sorumluluk alanlarının genişlemeleri şirketimizce takip edilmekte ve bu sorumluluk alanları doğrultusunda şebeke tatbikat projelerimiz üretilmektedir. Tatbikat projelerimiz baz alındığında İmar uygulama planları yapılan alanlarda yerleşime henüz açılmayan birçok alan mevcuttur. Bu alanlar yerleşime açıldıkça dağıtım faaliyetlerimiz devam edecektir. Dolaysıyla lisans süresi boyunca şehrin büyümesine bağlı olarak şirketimizde yatırım çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

 

İŞLETMESEL FAALİYETLERİMİZİ DE YÜRÜTÜYORZU

DERGAZ’ın, altyapı çalışmaları dışında birinci önceliği olan güvenli ve sürekli gaz arzı sağlama ilkesi kapsamında işletmesel faaliyetlerini de büyük bir titizlikle devam ettirdiğini belirten Doğan,    sayaç okuma ,bakım onarım faaliyetleri, açma kapama işlemleri, iç tesisat kontrol işlemleri, kalibrasyon amaçlı sayaç değiştirme gibi işlemlerin de DERGAZ tarafından sorunsuz yapıldığını belirtti. 

 

 GERÇEK MALİYETLERİNİ ONAYLI BELGELERLE İSPAT ETMEK ZORUNDAYIZ

Sanayicilerin özel hat taleplerini de karşılayan DERGAZ, bununla ilgili maliyet bedellerini  Enerji Pisayası Düzenleme Kurumu  belirlediği fiyatlar üzerinden alıyor. Doğalgaz kullanmak isteyen kullanıcılardan mevzuat gereği Abone bağlantı bedeli ve güvence bedeli tahsil ettiklerini belirten Doğan, “Enerji Piyasası Düzenleme kurumu’nun Doğalgaz Piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri hakkındaki kurul kararlarında Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür.

Şirketimiz mal veya hizmet üreten kuruluşların abone bağlantı bedellerini yukarıda belirtilen kurul kapsamında hesaplamaktadır. Şirketimizce doğalgaz kullanmak isteyen kullanıcılardan mevzuat gereği Abone bağlantı bedeli ve güvence bedeli tahsil etmekte olup, mal hizmet üreten kuruluşlar güvence bedelini banka teminat mektubu şeklinde de verebilmektedirler. Bağlantı bedellerinin hesaplanması ile ilgili her türlü maliyeti onaylı belgelerle ispat etme yükümlülüğümüz bulunduğundan şirketimizce inisiyatif kullanılması söz konusu değildir” dedi.

 

İKİNCİ  ŞEHİR GİRİŞ İSTASYONU KURACAĞIZ

Düzce’nin gelişimini en yakından takip eden kurumlar arasında yer alan DERGAZ, şehrin gelişimine bağlı olarak 2. Bir şehir giriş istasyonu kurularak devreye almayı planlıyor. Düzce’nin daha hızlı bir ivmeyle büyümesi gerektiğini düşünen Mustafa Doğan, “Düzce’nin coğrafi konum olarak Anadolu ve Avrupa geçiş karayolu üzerinde olması açısından daha hızlı bir ivmeyle büyümesi gerektiğini düşünmekteyiz. Düzce ilinin genişleme alanları ve büyümesini incelediğimizde şirketimiz açısından bakıldığında dağıtım projesini geliştirmekte oldukça sıkıntı yaşamaktayız. Aynı zamanda mevcut imarlı alanlar içerisinde bir çok alanda potansiyel kullanıcılara imar yollarındaki problemlerden dolayı hizmet verilememektedir.2016 yılı yatırım programımızda şehrimizin gelişimine bağlı olarak 2. Bir şehir giriş istasyonu kurularak devreye alınması planlanmakta ve bununla birlikte hem şebekemizi güçlendirmiş hem de kesintisiz gaz arzı sağlanmasına yönelik önlem alınmış olacaktır. İlimizin kentsel gelişimine paralel olarak, sanayi, tarım ve turizm alanlarında gelişim göstermesi gerektiği kanısındayız” dedi.

Facebook Yorumları

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...